İsg Yasal Kontrol Hizmetleri
İsg yasal kontrol hizmetleri kapsamında bazı prosedürler uygulanmaktadır.
Bunlar;
- Topraklama ve paratoner ölçümü,
- Yüksek gerilim işletme sorumluluğu,
- Kaçak akıma karşı röle testleri
- Katodik koruma ölçümü,
- Yangın tesisatına yönelik kontroller,
- İş sağlığına dair denetimler,
- İş ekipmanlarına dair periyodik muayeneler,
- Gürültü ölçümü
şeklinde sıralanabilir.