ÖNSÖZ
Küreselleşmeyle beraber önem kazanan rekabet, kurum ve kuruluşlarda, Kaliteli mal ve hizmet sunma zorunluluğunu gündeme getirmiştir.

Günümüzde özel ve kamu sektöründe Kaliteli mal ve hizmet sunmak için Kalite ve Çevre sistemleri daha da önem kazanmıştır.
Rekabet edebilmenin, güvenirlik, çalışanlar ile müşterilerin memnuniyetinin ancak ve ancak Kaliteli ve zamanında üretmekten geçtiği bir gerçektir.

Özel sektöre hizmet veren kuruluşumuzun Kalite ve Çevre yolculuğu bu etkileşim sonucu doğmuştur.

Kalite ve Çevre Entegre El Kitabı, ADELSAN EXPRESS ’In Kalite ve Çevre Yönetim Sistemini tanıtmak ve tüm uygulamalarda temel alınmak üzere hazırlanmıştır.
ADELSAN EXPRESS TS EN ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 ve ISO 14001:2015 standardına uygun olarak yapılandırılmış
olan Kalite ve Çevre Yönetim Sistemini kurarak, kuruluşun kurumsal ve sürekli gelişen bir yapıya dönüştürmeyi taahhüt eder.

Bu sistem sürecinde, sürekli öğrenen, gelişen ve iyileşen bir yapıda doğruluk ve tarafsızlık temel prensibiyle engelli bireylere süratli, eksiksiz, güler yüzlü,
etkin,Kaliteli hizmeti sunmak temel amacımızdır. Toplam Kalite yolculuğunda bu temel hedefi gerçekleştirirken de bilgili, Kaliteli, nitelikli, motive edilmiş,
eğitimlerinin devamlılığı sağlanmış işgücüyle hedef birliği içerisinde üyelerimize en koşullarda hizmet sunmayı amaç edindiğimizi belirtmek isterim.
Genel Müdür